Currarevagh House Sample Dinner Menu

Note that our menus change each day; alternatives always available and dietary requirements are no problem - advanced notice is appreciated however. Below are some examples of our daily menu, which we serve each evening at 8.00pm.

Seared and Soused Clare Island Salmon
Preserved Lemon, Dill Labhne
-0-
Skeaghanore Duck
Jerusalem Artichoke
Fermented Plum
Carrots
Port and Anise
-0-
Creme Catalan
Blood Orange Jelly and Sorbet
-0-
Irish Cheeses
-0-
Coffee and Solaris Teas

 
 
White Sole Ceviche
Heirloom Tomatoes
Matt"s Farm Cucmber and Lime
-0-
Roast Rump of Connemara Lamb
Croquette of Slow Cooked Lamb
Purple Sprouting Broccoli
Gremolata 
-0-
Chocolate and Hazelnut Brittle Tart
Rhubarb and Ginger Sorbet
-0-
Irish Cheeses
-0-
Coffee and Solaris TeasGannet Smoked Tuna Tartar
Horseradish Yoghurt, Sorrel
Radish, Cucumber
-0-
Fillet of Wild Irish Venison
Celeriac and Thyme
Baby Leeks, Artichoke Crisp
Grape and Sherry Jus
-0-
Upside Down Blood Orange Torte
Honeycomb Ivce Cream
-0-
Irish Cheeses
-0-
Coffee and Solaris TeasAtlantic Crab
Tomato and Avocado Salad
Parmesan Toast
-0-
Port and Honey marinated Loin of Connemara Lamb
Tomato and Anise Chutney
Chargrilled Courgettes
Sauteed Potatoes
-0-
Pecan Nut and Ginger Treacle Tart
Vanilla Bean Semifreddo
-0-
Irish Cheeses
-0-
Coffee and Solaris TeasCurrarevagh Woodland Chanterelle Mushroom Tart
Wild Rocket and Balsamic
-0-
Monkfish wrapped in Cabbage
Langoustine
Matbucha
Spinach
Dill Aioli
-0-
Chocolate Mousse
Panforte, Rhubarb and Ginger Sorbet
-0-
Irish Cheeses
-0-
Coffee and Solaris Teas
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Currarevagh House
Oughterard, Connemara,
Co Galway, Ireland
H91 X3C2

Điện Thoại

+353 91 552312

Email

rooms@currarevagh.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 91 552312

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách