Golfing at Connemara Championship Links

Connemara Championship Links
(34km from Currarevagh)

A true links course set on the very edge of the Atlantic coast. Measures over 7000 yards with 27 holes. One of the most beautiful and testing in Ireland.
www.connemaragolflinks.com
Tel: 00353 (0)95 23502

"In Connemara, the wind blows hard and clear, and sunshine alternates with deep shadows"


At the Edge of Europe on the wild Atlantic coast lies a links course that is a challenge to all who play her. Nestled between the mountains and the sea in the West of Ireland, the Connemara Championship Golf Links is an exhilarating golfing experience. This awesomely picturesque 72 par course with breathtaking views of the Atlantic Ocean was designed by Eddie Hackett and measures over 7,000 yards. Wind and rainbows are the specialty of the house at this 27 hole course which was started in 1973.

“The course is amongst the most beautiful - and testing - in Ireland. Achieving the par of 72 at Connemara is a considerable achievement even for the best of golfers.”
Golf Monthly, February 2004

“A true Championship Links Course...The elevated greens on the back nine are spectacular.”
Tom Watson

“If there were a course like this on the west coast of England it would surely host the British Open.”
Peter Alliss, golf writer and BBC commentator.

"Ireland voted International Golf Destination of the Year - 2004 by International Association of Golf Tour Operators (IAGTO)"

Liên Hệ

Địa chỉ

Currarevagh House
Oughterard, Connemara,
Co Galway, Ireland
H91 X3C2

Điện Thoại

+353 91 552312

Email

rooms@currarevagh.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 91 552312

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách